Malerier

Scheffmann Galleri/værksted

Østergade 35, 5600 Faaborg

Absalon foran Christiansborg

.

Maleriet af Christiansborg.

Akryl og blyant på lærred. Mål 200x160 cm.

Klik på billederne for at se dem i stor størrelse.

Christiansborg på Slotsholmen

Slotsholmen

Akryl og blyant på lærred

200 x 160 cm.

.

Som både billedkunstner og bladtegner har Scheffmann en forkærlighed for Christiansborg.

Bygningen taler magtens sprog, men i Scheffmanns billeder fremhæves finurligheder, fordrejes proportioner og tilføjes egenskaber, så dette magtens centrum viser en anden, mere skæv og menneskelig side af sig selv.


“Kunsten opstår i en undren, en fascination og en glimtvis seen af noget svært indkredseligt ved et motiv, det være sig en historisk bygning eller et landskab. Malerierne kaster et skævt blik på virkeligheden eller vender den på hovedet, altsammen i  et forsøg på at indfange ånden eller andre end de gængse sider

af kendte motiver. Billederne tilstræber således ikke en naturalisme – der er i mine værker ikke en streg eller proportion der er korrekt – de er snarere kommentarer til, syn på og underfundinge fortolkninger af velkendte bygninger og landskaber,” siger Scheffmann.

Når Scheffmann efter vandring i byen begejstret kommer hjem med sine skitser og begynder at sætte de første skæve streger 

på lærredet, baseret på et sammensurium af indtryk og fornemmelser, så er der meget der udelades og fordrejes og andet der forstørres og fremhæves men med denne særegne dekonstruktion formår hun som regel at indfange motivets ånd.

 ”Jeg leder efter ånden i motivet. Hvad er særegent ved netop den bygning eller den rytterstatue jeg står og kigger på?  

Hvorfor taler den sådan til mig? Hvordan spiller den enkelte bygning sammen med det omkringliggende? Man kan måske sige, at værkerne opstår i glimt, i klarsyn, i dybt personlige læsninger af motivet – de komponeres via en æstetisering af 

de brudstykker, jeg ønsker at fastholde eller fremhæve.”


Scheffmann brænder for ånd. Den ånd, hun til overmål finder i gamle, historiske bygninger og den ånd, hun ofte må spejde længe efter i ny arkitektur. Hun er voldsomt optaget af at 

betragte bygninger, konstruktioner og placering – og de valg, hun mener, arkitekter bør træffe, før de sætter streger på papir.

Christiansborg med biblioteket

.

Christiansborg 

Akryl og blyant på lærred 150 x 150 cm

Skitser til det store maleri af Christiansborg.

Skitse er forlæg for nedenstående maleri.

Akryl og blyant på papir.

Rammemål 50 X 50 cm

Pris 4200,-.

Christiansborg

En serie billeder af Christiansborg hvor jeg har leget med forskellige udtryk i det samme motiv.

Akryl og blyant på papir. Rammemål 30 x 40 cm.

.

Christiansborg Slots

og Slotsholmen

Christiansborg Slot og Slotsholmen

Akryl og blyant på lærred. Mål: 200x150 cm.

Pris 45.000,-

Christiansborg Slot og Slotsholmen

Akryl og blyant på lærred. Mål: 200x150 cm.

Pris 45.000,-

.

Christiansborg Slot og Slotsholmen

Akryl og blyant på lærred. Mål: 200x150 cm.

Det gamle OUH med det nye sygehusbyggeri

i baggrunden

Maleriet bliver færdigt i takt med at det nye OUH byggeri tager form.

Parefrase efter

Diego Velázquezs Las Meninas

 

Parafrase af Diego Velazquez maleri "Las Meninas". Jeg har tænkt motivet ind i en moderne verden, hvor tjenestepigen har fået en mobil, der er en fladskærm i baggrunden, på den placering hvor det oprindelige maleri har et spejl med den spanske konge og dronnning.

Akryl og blyant på lærred 200 x 150 cm.Pris 45.000,-

.

.

Akryl og blyant på lærred.Mål 60 x 50 cm.

To mindre malerier der har fungeret som forlæg for det store maleri.

Tower Bridge

Tower Bridge, London

Akryl og blyant på lærred. Mål: 135 x 100 cm.

.

Christiansborg slot

.

Akryl på lærred

Mål: 100 x 100 cm.

Rytterstatue af Christian den 5. på Kongens Nytorv

Maleri af Kongens Nytorv. 200 x 160 cm.

Detaljer af Kongens Nytorv.

Klik på billederne for at se dem i stor størrelse.

Et af Scheffmanns favoritværker er det 2 meter lange maleri er af Kongens Nytorv, der kredser om kongerne og deres heste. Scheffmanns baggrund som ridelærer har givet hende et rigtig godt øje for heste og rytterstatuer.

På billedet herunder får man et godt indtryk af hvor mange detaljer den hvide baggrundsfarve indeholder. Overalt dukker der små motiver og bygninger frem, når man kommer tæt på maleriet. 

Malerierne er i det hele taget karakteriseret ved, at de skifter karakter alt efter om man ser dem på afstand eller på nært hold. Man kan blive ved med at finde nye detaljer i billederne, de åbner sig op og suger beskueren ind når man først kommer tæt på. Samtidig fungerer de med deres klare  komposition også når man ser dem på afstand. På afstand synes de at forenkle og fordreje det velkendte; på nært hold udfolder og detaljerer de udvalgte sider af motiverne.

.

.

Kongens Nytorv som kulisseby med

Christian den 5 i forgrunden.

Akryl og blyant på lærred.

150 x 150 cm.

Akryl og blyant på papir

Skitser til ovenstående maleri.

Rammmemål 50 x 50 cm

Pris 4200,-

Marmorkirken og

Frederiksstaden

Maleri af Marmorkirken.

Mål 150 x 150 cm

.

Scheffmann brænder for ånd. Den ånd, hun til overmål finder i gamle, historiske bygninger og den ånd, hun ofte må spejde længe efter i ny arkitektur. Hun er voldsomt optaget af at betragte bygninger, konstruktioner og placering - og de valg, hun mener, arkitekter bør træffe, før de sætter streger på papir. Måske netop derfor er hun nysgerrig på ophavsmænd- og kvinder bag moderne arkitektur, og hun er en stor beundrer af dem, der formår at bygge, så mennesker kan trives


På malerierne er der typisk angivet en del årstal og andre fakta, som er skrevet på med blyant.


Hver mandag aften tegner Scheffmann croquis i akademirådets bygning. der ligger lige overfor Marmorkirken. ”Smukkere bygning skal man lede meget længe efter. Den ligger der i al sin pragt, for at vi kan huske på hvor meget skønhed, vi kunne tilføre vores bygninger, før det hele blev så stramt, firkantet og styret af økonomien” siger Scheffmann.


Marmorkirken er et tilbagevendende motiv i mange af Scheffmanns billeder. Bygningen er på en og samme tid ærkekøbenhavnsk og næsten udansk i al sin storhed og pragt. Det er fascinerende som den forskønner, lyser op og knejser over hele Frederiksstaden. På malerierne tårner den sig op og viser sig fra usædvanlige vinkler og imaginære perspektiver, der typisk for Scheffmann tilfører den storslåede bygning en naivistisk sødme.

.

En af skitse til det store maleri af Marmorkirken.

Mål 50 x 50 cm

Marmorkirken

Marmorkirken

Akryl og blyant på papir.

Jeg har arbejdet med at give det samme motiv forskellige udtryk

Rammemål 30 x 40 cm

.

Brandts Klædefabrik

Scheffmann er uddannet på Det Fynske Kunstakademis grafiske skole som havde til huse i Brandts Klædefabrik. Derfor et Brandts Klædefabrik et motiv som hun bliver ved med at vende tilbage til. Siden uddannelsen på kunstakademiet er hun blevet ved med at videreudvikle og skærpe sine evner som maler og tegner.  Hun udnytter flittigt sit formidable tegnetalent i avis- og bladtegninger for blandt andet Nordjyske, hvor politikere og meningsdanneres holdninger hver uge sættes på spidsen.


Scheffmann tegner og maler efter hukommelsen for frit at kunne arbejde med kompositionen. Hun vil ikke kalde sine værker for karikaturer, som det er tilfældet med hendes tegninger til blade og aviser. Dertil er de for alvorlige, mener hun. Selvom billederne også rummer en portion skæv humor, så forsøger de ikke at vække latter men at indfange det særegne og stemningsskabende ved motiverne.

.

Mål: 100 x 100 cm.

Akryl og blyant på papir.

Rammemål 50 x 50 cm. Pris 4200,-

Akryl og blyant på papir.

Rammemål 30 x 40 cm.

Pris 2100,-

Dyrehaven med Eremitageslottet

Akryl og blyant på lærred.

200 x 150 cm. Pris 55.000,-

Et andet af Scheffmanns favoritmotiver er Dyrehaven ved København, især Erimitageslottet og det omkringliggende landskab og dyreliv. Flere gange om ugen rider hun lange ture Dyrehaven rundt. Udfra stisystemet og bygningerne på malerierne kan man næsten orientere sig i Dyrehaven. Malerierne emmer af fascination af dette eventyrslot, den omgivende skov, sletten ned mod Øresund og fordums royale hjortejagt fra hesteryg.


Billedet herunder er inspireret af skytten i Dyrehaven, der mener, at når han engang kommer i himlen, så vil 9000 par hjorteøjne følge ham ved ankomsten.  På maleriet kan man se skygger af hjortene i himlen.

Den nederste del af maleriet viser Christian 5., der rider ud på sin sidste parforcejagt, hvor han bliver dødelig såret af hjorten ved egen ved Femvejen lige da han vil give den dødsstødet. Egen fik navnet Christian 5.s eg og står nu ved siden af en ung lille eg, der hedder Frederik 10.s eg.

Dyrehavens 15 røde porte er med på billedet sammen med  et hav af detaljer og faktuelle oplysninger skrevet på med blyant..

.

Eremitage slottet

.

Akryl og blyant på lærred.

Mål: 100 x 100 cm.

Paraforcejagt

Akryl og blyant på papir.

Rammemål 40 x 50 cm.

Pris 4200,-

Akrylmaling og blyant på papir

Rammemål: 30 x 40 cm.

Pris 2100,-

Akrylmaling og blyant på papir

Rammemål: 30 x 40 cm.

Pris 2100,-

Anatomisk studie

Akryl og blyant på lærred

Mål 200 x 120 cm.

.

    Parafrase over

Johannes Larsens svaner

Akryl og blyant på lærred 150 x 125 cm.

Herunder detaljer fra maleriet.

Parafrase efter Johannes Larsens svaner, hvor svanerne nu befinder sig i et nutidigt landskab.


Maleri akryl og blyant på lærred. 150 x 130 cm.Pris: 32.000,-

    Parafrase over

Peter Hansens pløjemand 

Akryl og blyant på lærred 150 x 125 cm.


Parafrase efter Peter Hansens maleri af Pløjemanden.

Jeg har her lavet en moderne udgave af maleriet, hvor jeg har placeret figurerne i en moderne verden med pesticidflasker og planter i en mark i opløsning.


Maleri akryl og blyant på lærred. 150 x 130 cm.Pris: 32.000,-


Parafrase over Anna  Sybergs Callas 

Akryl og blyant på lærred 150 x 125 cm.

Med tak til Anna Sybergs Callas.Parafrase efter Anna Sybergs aquarel, her udført i en moderne udgave, hvor der er leget med rum og dybde i motivet. Mine blomster er ikke lige så naturlige som Anna Sybergs, de er nærmest skåret ud i et stykke træ og sat i en vase som nærmest er en kulisse.


Maleri akryl og blyant på lærred.

150 x 130 cm. Pris 32.000,-

.


Berlin

Berlin, Der Bundestag

Akryl og blyant på lærred

135 x 100 cm.

Pris 24.000,-

Berlin, Der Museumsinsel

Akryl og blyant på lærred

135 x 100 cm.

Pris 24.000,-.

 Notre Dame Paris

Paris Notre Dame

Akrylmaleri 200 x 150

Hænger på Vestfyens Gymnasium

Notre Dame en af skitserne til det store maleri

Akryl og blyant på papir

Rammemål 40 x 50 cm. Pris 4200,-

.

Odense

Byplan over Odense

Akryl på lærred 150x150 cm

Pris 42.000,-

Flakhaven i Odense 

Flakhaven i Odense

Akrylmaleri 100 x 135 cm.

Pris 24.000,-

.

Odense Rådhus og Flakhaven

Forarbejder til stort maleri

Rammemål 40 x 50 cm

Små malerier af Odense

Maleri af Flakhaven Odense

Akryl og blyant på lærred.

Mål 60 x 75 cm

Pris 9000,-

Maleri af Flakhaven Odense

Akryl og blyant på lærred.

Mål 60 x 75 cm

Pris 9000,-

Rådhuset i Odense

.

Flakhaven Odense 

Maleri 1,5 x 1 meter

Ryslinge Højskole

Mål 200 x 260 cm

.

Scheffmann er uddannet på Det Fynske Kunstakademis grafiske skole. Siden er hun blevet ved med at videreudvikle og skærpe sine evner som maler og tegner.  Hun udnytter flittigt sit formidable tegnetalent i avis- og bladtegninger for blandt andet Nordjyske, hvor politikere og meningsdanneres holdninger hver uge sættes på spidsen.


Helle Scheffmann vil ikke kalde sine værker for karikaturer, som det er tilfældet med hendes tegninger til blade og aviser. Dertil er de for alvorlige, mener hun. Selvom billederne også rummer en portion skæv humor, så forsøger de ikke at vække latter men at indfange det særegne og stemningsskabende ved motiverne.

Detaljer af Rysling Højskole.

Klik på billederne for at se dem i stor størrelse.

En serie af små grafiske arbejder

.

Rammemål 30x40 cm.

I galleriet er her altid et udvalg af mindre billeder i denne størrelse. 

Prisen er 2100,-

.

.

.

.

Klokketårnet i Faaborg

Akryl og blyant på lærred. 150 x 150 cm.

Pris 39.000.-

Akryl og blyant på lærred. 100 x 100 cm.

Pris 20.000.-

Akryl og blyant på papir 30x30 cm

.

.

Faaborg

Hus ved Faaborg

Eksempler på minature skitser

Inden jeg arbejder på de store lærreder, laver jeg altid en række små skitser af motivet. De bedste af skitserne er kommet i glas og ramme.

Herunder er en serie af de mindste skitser i rammestørrelsen 24 x 24 cm.

Klik på dem for at se dem i stor størrelse. Pris: fra 1000 - 1200,-


Hjemmesiden her er ikke altid opdateret, derfor kan der være kommet nye motiver til og andre kan være solgt. ring eller kik ind i galleriet, for at se hvad jeg har stående.

Flakhaven Odense 1100,-
Parafrase Peter Hansens Pløjemand 1000,-
Callas Parafrase over Anna Sybergs  billede. 1200,-
Marmorkirken. 1100,-
Trappen til Marmorkirken. 1200,-
Sct Knuds kirke. 1100,-
Faaborg med Ymerbrønden og klokketårn. 1100,-
Klokketårnet og Helligåndskirken i Faaborg. 1100,-
Faaborg. 1100,-
Flakhaven med Oceania. 1100,-
Christiansborg 1100.-
Klokketårnet Faaborg 1200.-
Eremitage Slottet Paraforcejagt. 1200,-
Marmorkirken 1100,-
Marmorkirken. 1100,-
Christiansborg. 1100,-
Rosenborg Slot. 1100,-
Ryslinge Højskole. 120,0,-
Faaborg. 1100,-
Sct Knuds kirke Odense. 1100,-
Tower Bridge. 1200,-
London Tower 1200.-
Eremitage Slottet 1100,-
Dyrehaven 1100,-
Marmorkirken. 1200,-
Marmorkirken med rytterstatue. 1100,-
Parafrase over Peter Hansens pløjemand. 1000,-
Christiansborg. 1200,-
Karlsbroen Pragh, 1200,-
Odense Sct Knuds kirke. 1100,-
Christiansborg. 1100,-
Dyrehaven. 1100,-
Sct Knuds kirke Odense. 1000.-
Parafrase Peter Hansens pløjemand. 1000,-
Flakhaven Odense med Oceania. 1100,-
Odense Rådhus. 1100,-
Flakhaven Odense med Oceania. 1100,-
Christiansborg. 1100,-
Brandts Klædefabrik. 1000,-
Faaborg. 1200,-
KOngens Have med Rosenborg slot. 1200,-
Dyrehaven med Eremitageslottet. 1100,-

Rutevejledning til Galleri Scheffmann

Østergade 35

5600 Faaborg