Pris for udsmykning

Priser på udsmykning

Jeg kan udføre opgaven på den måde der passer jer bedst. Udsmykningen kan enten udføres på gennemsigtigt folie til vinduer, på plader som kan placeres hvor som helst, direkte på væggene, eller udsmykningen kan laves i forbindelse med det almindelige vedligeholdeslesarbejde evt. i samarbejde med en malermester.

Rent praktisk foregår det ved, at vikunstneren finder ud af hvilke motiver der passer til jeres virksomhed, kunstneren finder den bedste placering og derefter laver hun et forslag udfra nogle foto, som i selvfølgelig godkender før malerarbejdet går i gang.

Kunstneren skal have det samme i løn som en malermester, det vil sige: 350.- i timen.


Kunstneren kan give jer et overslag på det kunstneriske honorar, når hun kender jeres opgave, og det afhænger selvfølgelig også af hvor meget i selv ønsker at deltage i projektet.

 

Priseksempler: 

En detaljeret dekoration af over 100 meter gang i en beboerforening sammen med beboerne. pris for den kunstneriske bistand 30.000,- I prisen indgår også en del timers møder i forbindelse med en demokratisk proces i beboerforeningen.


Dekoration af en facade på terrariet i Vissenbjerg hvor malermester havde udført grundmalingen. Pris for den kunstneriske bistand ca. 20.000.- 


Udsmykningen af laboratorium hvor udarbejdelse af skitser og maling på væggene tog et par uger og kostede ca. 20.000.-


Kunstnere er momsfritaget og priseksemplerne er uden grundarbejde, maling og materialer dvs.kun kunstnerens honorar.